به صورت کلی هر فاضلابی یک روز بالاخره به تخلیه چاه نیاز پیدامی‌کند. تخلیه چاه مربوط به زمانی‌است که ظرفیت چاه تکمیل شده‌باشد. اگر چاه فاضلاب شرایط نامناسبی را داشته‌باشد مسلما بعد ازمدتی پرخواهدشد و به تخلیه نیاز پیداخواهدکرد. در این صورت حتما باید دراولین فرصت اقدامات لازم برای تخلیه چاه صورت‌گیرد ، درغیراین صورت خرابی‌های بسیارزیادی را به بارمی‌آورد. در ادامه این مطلب به بررسی روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه می‌پردازیم.

چراباید از روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه استفاده کنیم؟

چاه فاضلاب به دلیل این که با آب سروکاردارد، باید به موقع تخلیه شود زیرا آب باعث شستن خاک می شود .درنهایت این خود می تواند درطولانی مدت خسارات بسیارزیادی را به منازل شما واردکند.

افزایش عمرچاه درصورت استفاده از روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه

اگر تخلیه‌چاه به موقع وسروقت صورت گیرد، باعث بالارفتن عمرچاه می شود. زمانی که چاه از فاضلاب پرمی‌شود به مرور زمان دیواره‌های چاه دچارریزش می‌شوند و همین باعث می‌شود تا چاه بعدها به گودالی با قطرزیاد تبدیل‌شود.

جلوگیری ازسرریزشدن چاه

اگر تخلیه‌چاه در زمان درست صورت‌نگیرد باعث پرشدن و درنهایت سرریزشدن چاه خواهدشد. یعنی بعد ازمدتی فاضلاب اضافی از لوله‌های ساختمان بیرون خواهدآمد.پس بهتراست یکی از روش‌های مختلف تخلیه‌چاه را انتخاب کرده و کاررا تمام‌کنید.

جلوگیری از ریزش چاه

روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه سبب جلوگیری از ریزش آن می‌شود. فاضلابی که درون چاه وجوددارد به مرورزمان دیواره‌های آن را دچارآسیب‌می‌کند و احتمال ریزش چاه بسیار بالا می‌رود. مشاهدات نشان داده‌اند که ساختمان‌های بسیاری دراثر ریزش چاه خسارت‌های بسیارزیادی دیده‌اند.

کم‌شدن هزینه‌های مربوط به ساختمان

 

تشخیص گرفتگی لوله فاضلاب

بهتراست درهمان‌ابتدا هزینه کمی را پرداخت‌کنید و از طریق روش‌های مختلف تخلیه چاه این کاررا انجام‌دهید. در غیراین صورت باپرشدن چاه ،رطوبت ساختمان را تخریب خواهدکرد. پس شما باید برای تعمیرساختمان هزینه‌های گزافی را بپردازید.

از کجا بفهمیم چاه پرشده است؟

  • آب از لوله های ساختمان بالا می‌زند و این موضوع را می‌توانید به وضوح ببینید.
  • وقتی سطح رویی چاه مرطوب باشد و بوی بدی را منتشرکند.
  • زمانی که از چاه بوی ناخوشایندی به مشام برسد.

روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه

زمانی که چاه فاضلاب پرشده‌است ، هیچ کاری نمی توان کرد وتنها راه تخلیه چاه است .تخلیه چاه نیز کاربسیارسختی است و هرکسی نمی‌تواند آن را انجام دهد. در ادامه این مطلب به بررسی روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه می پردازیم.

استفاده از تلمبه

استفاده از تلمبه یکی از روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه است که از زمان‌های بسیاردور مورداستفاده قرارمی‌گرفته‌است. برای استفاده از تلمبه‌های دستی ابتدا باید مقداری این تلمبه را گرم کنید . البته باید توجه کنید که تلمبه شما خشک نباشد زیرا تلمبه‌های خشک به خوبی تلمبه های نرم نمی‌تواند کارکند. درنهایت نیز نتیجه خوبی نخواهیدگرفت.

برای استفاده از این روش باید تلمبه را به کاسه توالت بچسبانید، به صورتی که بتواند کاملا سوراخ کاسه توالت را پوشش دهد. نکته‌ای که در این جا حائزاهمیت است ، این است که تنها پایین بردن تلمبه اهمیت ندارد ، باید برای بالاکشیدن آن نیز قدرت بسیارزیادی خرج کنید. این کار را باید چندبار پشت سرهم انجام دهید و درآخر فلاشررا بزنید.

استفاده از دیلم

یکی دیگراز روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه، استفاده ازدیلم است. برای استفاده ازاین روش باید دسته را تا جایی که پایین می‌رود، به صورت مارپیچی بچرخانید. زمانی که دیگر نتوانستید دیلم رابچرخانید بدانید که به محل گرفتگی چاه رسیده‌اید. حال باید دیلم را بیرون‌آورید، حتما به انتهای آن چیزی چسبیده‌است و به صورت کلی گرفتگی چاه برطرف‌شده‌است. برای اطمینان می‌توانید، چندباردیگر نیز تلمبه‌بزنید تا جرم اضافی نیز برطرف‌شود.

استفاده از پمپ

استفاده از پمپ از جمله روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه است که به صورت معمول مورداستفاده‌قرارمی‌گیرد. برای بهره‌گیری از این روش لازم است آب را داخل چاه ریخته و پمپ بزنید. به دلیل فشارآب بسیارزیادی که وارد سیفون می‌شود، چاه باز خواهدشد.

استفاده از دستگاه تراکم هوا

لوله-باز-کنی-لوله-باز-کنی-با-دستگاه-تراکم-هوا

تابه حال روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه بیان‌شده‌است که تنها برای گرفتگی‌های کوچک مورداستفاده قرارمی‌گیرد . اما این روش مخصوص گرفتگی‌های مختلف است و می‌تواند فشاروارده به چاه را تنظیم کند. به دلیل این که از این روش بیش تر برای گرفتگی های بزرگ استفاده می‌شود، صدای بسیارزیادی را نیز تولیدمی کند.

عملکرد دستگاه تراکم هوا به صورتی است که ابتدا هوا را درداخل خود متراکم‌می‌کند و درنهایت نیزهمان هوا را بسته به فشاری که می‌تواند تنظیم‌شود، رهامی‌کند. استفاده از دستگاه تراکم هوا برای تخلیه همه چاه ها توصیه نمی‌شود . کارکردن با این دستگاه تنها باید توسط افرادی انجام شود، که تخصص لازم را دارند و خودتان نمی‌توانید به تنهایی این کاررا انجام دهید.

استفاده از فنرچاه بازکن

از جمله روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه می‌توان به استفاده از فنرچاه بازکن اشاره کرد. فنرچاه بازکن بیش تر برای مواقعی استفاده می شود که شی داخل چاه گیرکرده باشد. استفاده از فنر سبب می‌شود تا همه چربی ها و یا سایر موادی که به دیواره لوله ها چسبیده‌است ، از آن جدا شده و به داخل چاه فرستاده‌شود.

مزیت های استفاده از فنرچاه بازکن

استفاده از فنرچاه بازکن جز روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه است که با بهره‌گیری از آن می توانید چاه هایی با مسافت و برد بسیارزیادی را تخلیه و بازکنید. فنرهای لوله بازکنی دارای قدرت بسیارزیادی‌ هستند و می توانند به راحتی به لایروبی و جرم زدایی لوله ها پرداخت.

البته فنرها دارای نوک بسیارتیزی هستند که همین ممکن است به توالت فرنگی آسیب واردکند. همان طور که گفتیم تخلیه‌چاه باعث می‌شود تا موادی که به دیواره لوله ها چسبیده باشند نیز به داخل چاه بریزند، این اتفاق به مرور زمان سبب گرفتگی‌چاه می شود.

در صورت رسوخ قیر و یا سیمان به داخل چاه و مسدودن شدن آن از کدام یک از روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه استفاده کنیم؟

از روش‌های‌مختلف تخلیه‌چاه که می تواند برای از بین بردن قیرو یا سیمان استفاده‌شود، بهره گیری از فنرچاه ونفت است. برای استفاده از این روش ابتدا باید نفت را داخل چاه بریزید و سپس شروع به فنرزدن کنید. در این صورت قیربا نفت برخورد می‌کند و درنهایت نیز قیر درنفت حل می‌شود. بعد از چند دقیقه دوباره مقداری نفت بریزید و شروع به فنرزدن کنید. درآخر نیز مقداری آب جوش داخل چاه بریزید و مطمئن باشید که چاه بازشده‌است.

حال اگر مقداری سیمان ته چاه خشک شده‌باشد برای رفع آن می‌توانید به وسیله فنر ، سیمان های چسبیده به سیفون را بتراشید. بسیاری از افراد زمانی که می‌بینند از هیچ کدام از روش‌های مختلف تخلیه چاه نمی‌توانند استفاده‌کنند، از اسید برای بازکردن لوله‌ها استفاده می کنند، اسید سبب خورده شدن سیفون می‌شود.البته می‌تواند برای افراد دچار مسومیت‌های دیگری نیز شود به همین دلیل استفاده ازآن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.